Bestellijst

Bestellijst

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar:

Betaling en inschrijving

De betaling verloopt via Ideal, tegelijk met het indienen van het inschrijfformulier.
Als je op een andere manier wilt betalen, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@vua-ams.nl om de inschrijving en de betaling te regelen. Na ontvangst van je inschrijving en betaling sturen wij je een bevestigingsmail toe. Je inschrijving is pas definitief als wij je betaling ontvangen hebben.

Annulering en wijzigingen

Ongeveer vier werkdagen voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven!
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren. Je krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Het volledige cursusbedrag wordt terugbetaald.
Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden.

Wijziging cursuslocatie

De Volksuniversiteit Amsterdam behoudt zich te allen tijde het recht voor om de cursuslocatie te wijzigen in verband met de omvang van de aanmeldingen of de beschikbaarheid van een locatie. Als een cursus gedeeltelijk online gegeven wordt, worden de lagere locatiekosten verrekend met de deelnemers als er meer dan één keer online les wordt gegeven, met uitzondering van locatiewijzigingen als gevolg van calamiteiten en overmacht.

Calamiteiten en overmacht

Bij overmachtssituaties en calamiteiten kan de cursus voortgezet moeten worden op een andere datum, locatie of online. Aangezien in deze situaties geen reguliere voortzetting onder de oude condities mogelijk is, wordt er geen restitutie verleend van het geheel of gedeeltelijke cursusgeld.

Vervallen les

Bij uitval van de docent (wegens ziekte of andere reden) wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden bij je planning van andere activiteiten.

Restitutie cursusgeld

Restitutie is mogelijk tot acht dagen vóór aanvang van een cursus of workshop, onder aftrek van €13,50 administratiekosten. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.
Restitutie is niet mogelijk voor een lezing, wandeling of rondleiding met een prijs tot en met €24,50. 
Je kunt bij voledige verhindering wel iemand anders naar de cursus, lezing of workshop sturen.

Wachtlijst / Extra cursus

Wanneer je je inschrijft voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om je op een wachtlijst te plaatsen. Als er een plaats vrij komt of als we een extra groep organiseren, dan nemen wij contact met je op.

Aansprakelijkheid

Volksuniversiteit Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.