geschiedenis en klimaat: waarom komen rijken en maatschappijen op en waarom gaan zij ten onder vaak is gegeven antwoord opstand volksverhuizingen of opraken van grondstoffen bij veel processen blijkt klimaatsverandering als onderliggend mechanisme rol van...

Geschiedenis en klimaat

Waarom komen rijken en maatschappijen op en waarom gaan zij ten onder? Vaak is het gegeven antwoord: opstand, volksverhuizingen of opraken van grondstoffen. Bij veel processen blijkt klimaatsverandering als onderliggend mechanisme een rol van betekenis op historische gebeurtenissen te spelen. We zullen een periode van 3000 jaar nader bekijken, een tijdsbestek waarin het klimaat grote variaties heeft doorgemaakt. Het begin is de Eindbronstijdcrisis van West Azië rond 1200 v.Chr. en het einde vormt de Kleine IJstijd ( einde 1870). Gedurende de tussenliggende periode was er rond 800 v.Chr een vernatting in grote delen van Eurazië, een Romeins Klimaatoptimum, een Laat Antieke Kleine IJstijd en een Middeleeuws klimaatoptimum. Het blijkt, dat deze klimaatveranderingen ook elders in de wereld soms goede of soms desastreuze effecten hadden gehad. Sommige culturen en rijken stortten in, andere kwamen na aanpassingen geëigend aan de nieuw ontstane situatie weer op. Niet uitsluitend door technische en organisatorische aanpassingen maar ook door veranderingen in de kijk op de wereld en de hemel. 
De nadruk ligt op Eurazië (West Europa, Centraal en West Azië en China) en de Sahara en directe omgeving.

Cursuscode 1251

Groep 1

Deze cursus bestaat uit: 4 lessen van 2 uur vanaf dinsdag 26 september 2017 om 19:30 uur.
Cursusprijs: € 110,00
Docent: Dhr. drs H.P.J. (Hans) Alles
Locatie: OBA, Javaplein 2 1094 HW

inschrijven is niet meer mogelijk